Testfasiliteter for rørledninger

Dacon drifter og vedlikeholder et stort og omfattende testanlegg for rørledninger ved vårt hovedkontor i Thailand.

Testanlegget er laget for modeller av testsituasjoner, og gjennomføring av redningstester for kundespesifikke prosjekter. Vi har alt av tanker, pumper, produksjonsanlegg og kalibreringsutstyr som trengs for å bygge alle testscenarioer, slik at vi kan demonstrere for våre kunder nøyaktig hvordan verktøyene våre vil fungere for de spesifikke behovene deres.

Ved å ha et så omfattende rørledningstestanlegg, er vi i stand til å gi våre kunder fullstendig ro i sjelen ved å utføre redningstester som bevitnes av klienten og deres representanter.

Følgende rør er tilgjengelige for rørledningstesting, og rør kan fabrikkeres i henhold til kundens eksakte krav og spesifikasjoner:

Rørledning – Dacons testanlegg
1. 4 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
2. 6 tommers rørledning med 1,5D
3. 8 tommers rørledning med 3D bøyninger
4. 10 tommers rørledning med 5D bøyninger
5. 12 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
6. 14 tommers rørledning med 3D bøyninger
7. 16 tommers rørledning med en Y-tilkobling og 5D bøyning
8. 16 tommers rørledning med alvorlig innvendig korrosjon
9. 20 tommers rørledning med 3D bøyninger

 

Stigerør
1. 4 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
2. 6 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
3. 8 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
4. 10 tommers rørledning med 1,5D bøyninger
5. 14 tommers rørledning med kunstige defekter og 3D-bøyninger
6. 16 tommers rørledning med alvorlig innvendig korrosjon
7. 16 tommers rørledning med Y-tilkobling og 5D-bøyninger

 

Kalibrering av deler
1. 4 tommers rør/6,2 mm 2. 6 tommers rør/7,11 mm
3. 7,5 tommers rør/10 mm betongforet 4. 8 tommers rør/8,18 mm
5. 8 tommers rør/12,70 mm 6. 9 tommers rør/10 mm
7. 10 tommers rør/10 mm 8. 12 tommers rør/10 mm
9. 14 tommers rør/7,87 mm 10. 14 tommers rør/11,13 mm
11. 14 tommers rør/15,09 mm 12. 14 tommers rør/15,88 mm
13. 14 tommers rør/16 mm 14. 16 tommers rør/9,525 mm
15. 16 tommers rør/12,70 mm 16. 16 tommers rør/15,88 mm
17. 16 tommers rør/16,66 mm 18. 18 tommers rør/19,05 mm
19. 20 tommers rør/12,70 mm 20. HDPE-rør 40 tommers/96 mm
21. HDPE-rør 45 tommers/81 mm 22. HDPE-rør 46 tommers/80 mm
23. HDPE-rør 46 tommers/110 mm 24. HDPE-rør 46 tommers/115 mm
25. HDPE-rør 47 tommers/123 mm 26. HDPE-rør 48 tommers/111 mm


Alle testrør har flenser og mulighet for å sette inn spolestykker med spesielle feil eller ordninger for rørledningstesting/inspeksjonsformål.