RFT Pigging

Det er et behov i markedet for RFT-piggingsverktøy som gir økt sannsynlighet for deteksjon (probability of detection – POD) og eksepsjonell presisjon for dimensjonering av korrosjonsgroper. Verktøy som bruker magnetisk flukslekkasje (MFL) krever intim kontakt med rørveggen for å oppnå akseptabel feildimensjonering. Dessverre har mange rørledninger interne forekomster av voks, skjell eller sand, og andre er foret med sementmørtel, epoxy eller polyetylen, som hindrer effektiv bruk av MFL-verktøy.

Dacons eksterne felttest-rørinspeksjonsverktøy, See snake, krever ingen kontakt med rørveggen, og kan måle gjennom skjellvekst, voks og ikke-magnetiske rør. Dacons RFT-piggingsverktøy har en klaring på minst 0,25 tomme (6,3 mm) for å tillate verktøyet å gå forbi sveiserøttene, bulker og interne avleiringer, og er svært godt egnet for testing av betongforede rørledninger. Ved hjelp av eksterne felttest-prinsipper er verktøyet i stand til å oppdage interne og eksterne defekter.

Våre RFT-inspeksjonsverktøy blir referert til som See Snake-verktøy på grunn av sin fleksibilitet og evne til å svømme fritt. Verktøyet er fleksibelt nok til å passere gjennom flere 90-graders bøyninger, og kan pumpes gjennom rørledningen sammen med produktstrømmen eller trykkluft.