Pipeline Rengjøring

Den generelle regelen for rengjøringskrav av alle rør er at jo renere linje, jo bedre inspeksjonsresultat og mindre sjanse for problemer under inspeksjon. Rengjøring av en rørledning kan oppnås på mange måter, men det systemet som Dacon Inspection Services bruker kalles progressiv pigging. Ved å bruke et progressivt rengjøringsprogram kan en ikke bare sørge for at linjen er så ren som mulig, men det vil også sikre at røret er klart for et inspeksjonsverktøy å passere uhindret.

Ved Progressive rengjøring starter man med en myk skum «pigg» i linjen. Om disse skumpiggene setter seg fast vil de med tiden gå i oppløsning og ikke være til hinder i røret. Om skumpiggen kommer ut i mottager enden skadet bør ny skum pigg sendes. Dette gjentas inntil man får en hel skumpigg i retur uten skader.

Myk skum pigg gjør at vi kommer gjennom uten skader og uten å presse med seg for mye løse fremmedlegemer. Senere kan hardere skum pigger (middels og høy tetthet) brukes. Deretter fortsetter en renseprogrammet inntil tilfredsstillende resultat er oppnådd ved hjelp av for eksempel stålbørstepigg og / eller magnetpigg for veggrengjøring.

Når rørledningens renseprosess anses som fullført, blir en gauge- eller caliper pigg sendt gjennom for å bekrefte den fullstendige innvendige diameteren i røret. Ventiler, bulker, vridninger og andre deformasjoner med annen diameter vil da bli oppdaget. Ved kjøring av gauge pigg viser indikasjoner på geometrisk deformasjon av rørledningen, så anbefales ny gjennomgang av rørsystemet før kjøring av intelligent pigg. Dersom gauge platen har gått gjennom linjen uskadet, bekrefter dette at rørsystemet er uten hindringer.

Hvis linjen vurderes å være tilstrekkelig ren og uten hindringer, kan inspeksjonspiggen kjøres.

Pipeline Cleaning