MFL Pigging

Magnetisk fluks Lekkasjeverktøy (MFL) identifiserer og måler tap av metall (korrosjon, skrapemerker etc.) ved hjelp av et aksialt orientert påført magnetisk felt. Et aksial MFL verktøy induserer et magnetisk felt i røret ved hjelp av kraftige magneter til rørveggen er mettet. Når korrosjon eller annen degradering av veggen har oppstått, blir rørets veggtykkelse redusert på områder med korrosjon (redusert veggtykkelse). Mengden av magnetiske fluks ledet er mindre enn den med full veggtykkelse. Dette betyr at det ikke er lekkasje av magnetisk fluks i disse områder. Reduksjonen av veggtykkelsen på både de ytre og indre vegger i røret kan føre til den samme virkningen. Verktøyet lokaliserer og registrerer funn i røret, og registrert data blir omformet som igjen gir en indikasjon på metalltap i røret.

MFL Pigging Magnetic Flux Leakage

Den målte flukslekkasje er avhengig av egenskapene til materialet i røret, veggtykkelsen, spenninger i rør, og dimensjonen på feilen. Bortsett fra reduksjonen av veggtykkelsen kan en sprekk i rørveggen også forårsake flukslekkasje. Benytter man aksiale MFL flukslinjer som er parallell med aksen av røret, kan man ikke påvise aksial spenningskorrosjonssprekker eller sveisesprekker i søm.

Det finnes to typer av MFL verktøy, høy- og standard oppløselig MFL. Hovedforskjellen mellom de to er i antall sensorer og mengden av oppløsning. De fleste MFL verktøy kan bestemme posisjonen- og klokkeinnstilling av et metalltapsfunn, og detektere om et korrosjonsfunn er internt eller eksternt i forhold til rørveggen. Det gir også data for hvert funn, inkludert lengde og maksimal dybde. Det gjør det mulig å beregne i henhold til for eksempel ASME B31G standard, samt å bestemme rørets gjenværende styrke.

MFL verktøy kan brukes i systemer med eller uten væske som gjør det egnet for inspeksjon av de fleste rørledninger. Det kan også samle data med langt større hastigheter enn UT verktøy og over lengre avstand. Data mottatt fra MFL verktøy må analyseres og tolkes av eksperter. Dette kan være tidkrevende for lange rørledninger, mens dataene fra UT verktøy er presentert på et enkelt C-scan format som gjør analyse og tolkning svært raskt og enkelt.

Tradisjonell MFL pigging har alltid vært betraktet som et rimeligere alternativ enn UT intelligent pigging. Med Dacon Inspection Services sin teknologiutvikling og langt lavere mobiliseringskostnader samt enklere logistikk, har Dacon Inspection Services sin UT løsning bevist seg å være en vesentlig billigere løsning og som ikke minst gir mer nøyaktige resultater.