Korrosjon under støtteområder

Korrosjonskontroll for rørledninger er avgjørende for å sikre lang levetid og produktivitet for rørledningene. Men hvordan kan du vite omfanget av korrosjonen i tilfeller der rørledningen hviler på støtteområder for rørledningen uten bekostningen og den logistiske forpliktelsen det innebærer å løfte rørledningen? Disse områdene er utsatt for høyere korrosjonsrater av mange grunner, og å inspisere dem har historisk sett involvert kostbare og tidkrevende operasjoner når det gjelder å løfte røret eller kutte underlagsmaterialet, men dette kan nå gjøres raskt på stedet, kostnadseffektivt og enkelt.

Dacon har utviklet et unikt verktøy for deteksjon av korrosjon i rørledninger på støtteområder. Vårt korrosjon under støtteområder-system (corrosion under support) kan kvantifisere korrosjon og måle gjenværende veggtykkelse på utilgjengelige områder der røret hviler på støtter, eller holdes av klemmer.

korrosjon under støtteområder

Systemet har en uavhengig bekreftet nøyaktighet på +/- 0,3 mm, og kan brukes til å oppnå betydelige kostnadsfordeler ved vurdering av rørledningsintegritet og planlagte nedstengninger, og planlagt vedlikehold. Systemet er utprøvd og testet i felten av en rekke av verdens største olje- og gasselskaper. Dette verktøyet bør utgjøre en viktig del av ethvert inspeksjonsprogram.

Tidligere tilgjengelige verktøy har kunnet kvantifisere korrosjon under støtteområder, men Dacons verktøy er det eneste systemet som kan måle den faktiske, gjenværende veggtykkelsen. Etter testing og verifisering og en rekke år i kommersiell bruk, har Dacons Korrosjon under støtteområder vist seg å være det perfekte verktøyet for presis vurdering av veggtap på støtteområder for rør, og dermed minimere tiden og kostnadene som er involvert i å løfte opp røret.

Hvordan virker det?

  • Langsgående bølger blir omdannet til skjærbølger

  • Signalet består av en kombinasjon av skjærbølger og langsgående bølger

  • UT-lydhodesålen er skåret i 35 graders vinkel for optimal signallevering og oppfanging

  • Dacon-algoritmen beregner flytiden, for å kunne estimere resterende veggtykkelse

  • Kvalifiserte og erfarne UT-inspektører på nivå 2 tolker dataene og gir den endelige analysen.

korrosjon under støtteområder

Vi vil gjerne besvare spørsmålene dine mer detaljert angående dette kommersielt tilgjengelige systemet for korrosjonskontroll for rørledninger, som har vært i kontinuerlig bruk på ulike prosjekter rundt om i verden. Kontakt oss på info@dacon.no eller via spørreskjema.

korrosjonskontroll for rørledninger