Ultralyd Intelligent Pigging

Intelligente pigger basert på ultralydteknologi måler rørveggtykkelsen og metall tap ved direkte måling av tykkelsen av rørveggen.

Dacon har spesialisert seg på å bruke ultralyd Intelligent piggeverktøy for å inspisere “unpiggable” rørledninger. Dacons intelligente pigger er særdeles anvendelige pga sin størrelse og lave vekt som forenkler mobilisering. Spesielt der hvor plassmangel er tilstede eller hvor en ikke har mulighet for store pigsendere eller mottakere. Dacons intelligente piggeverktøy kan også brukes på rørledninger hvor en ikke har hverken egne piggesendere eller mottakere. Dersom det er mulig å væskefylle rørledningen, enten helt eller delvis (Batch-pigging) er UT det foretrukne alternativ for dens høyere nøyaktighet og lavere kost for kunden i forhold til MFL.

Systemet inneholder en horisontalt plassert transduser sentrert i piggen. Transduseren sender ut et lydbølgesignal, hvor det treffer et 45° graders roterende speil som deretter leder lydbølgen vinkelrett på rørveggen. Hver gang signalet treffer en overflate vil dette sendes tilbake samme vei den kom. Computeren beregner så avstanden for hvert signal.

UT piggeverktøy er en godt kjent og innarbeidet inspeksjonsmetode av rørledninger innen olje- og gassindustrien.

UT teknologien fungerer slik at for å virke kreves en væske (Couplant) som signalet kan sendes i. Det må altså være væske i rørledningen, men en kan gjerne bruke en «batchmetode» hvor en har den intelligente piggen i et væskefylt miljø hvor det foran og bak den intelligente spiggen sendes tettningspigger (sealing pigs) for å holde væsken der hvor den intelligente piggen er.

Dacons UT Intelligente pigg gir svært nøyaktige veggtykkelsesverdier, har lav vekt og den er liten og lett å mobilisere. Denne typen inspeksjonsverktøy kan brukes for å sammenligne faktiske veggtykkelse med nominell veggtykkelse, bekrefte tidligere inspeksjonsresultater og for videre vurderinger av rørledningen integritet.

ultrasonic intelligent pigging

Vår Dacon UT Intelligent piggeverktøy er svært tilpasningsdyktig og fleksibelt. Det kan skreddersys for hvert enkelt prosjekt og uansett hvor komplisert eller utfordrende rørsystemet måtte være, vil vi anbefale å kontakte oss på info@dacon.no

intelligent pigging