Innvendig inspeksjon

Dacon Inspection Services har vært involvert i innvendig inspeksjoner både onshore og offshore siden 1976. Siden den gang har Dacon Inspection Services utført mange vellykkede inspeksjoner for flere av verdens største multinasjonale olje- og gasselskaper.

Innvendig inspeksjon (ILI) verktøy, noen ganger referert til som “intelligent” eller “smart” pigg, benyttes for å inspisere rørledninger for å avdekke eventuell innvendig eller utvendig korrosjon, deformasjoner, lamineringer, sprekker eller andre defekter.

Valg av riktig verktøy er vanligvis basert på observerte signaler av rørledningens tilstand, samt rørledningens mediegenskaper. Dacon Inspection Services kan bistå med å avdekke hvilke typer feil røret kan ha, for eksempel innvendig korrosjon, utvendig korrosjon, sveisesprekker, sprekker fra stresskorrosjon og risikoen for dette.

Magnetisk Flux Lekkasje (MFL) og ultralydkontroll (UT) er de to viktigste metodene for innvendig inspeksjon av rørledninger og hver av disse har sin egen styrke og svakhet. Hos Dacon Inspection Services er begge teknikkene anbefalte metoder, men om rørledningens parametere tillater det, foretrekkes det å bruke UT Intelligent Pigging. Dette gir høyere nøyaktighet og brukervennlighet.

UT verktøy er godt egnet for tykke rørvegger. UT verktøy krever bruk av væske som koplingsmedie slik at ultralydpulser kan gå til og fra rørveggen. Gass mellom sensorer og rørveggen vil forstyrre signalene og kunne svekke inspeksjonsresultatet. Gassrørledninger kan fortsatt bli kontrollert ved hjelp av ultralydteknikk ved å kjøre verktøyet i en væskeplugg mellom to sealingpigger.

MFL verktøy har problemer med metning på tykke magnetrør som betyr at de har en øvre veggtykkelsesgrense som strekker seg fra 12,7 til 25,4 mm (0,5 til 1,0 tommer avhengig av det spesifikke verktøyet).

Begge inspeksjonspiggene krever et rent rør for å fungere korrekt, og et rengjøringsprogram i rørledningen må utføres før inspeksjonspiggen kjøres gjennom røret. I tillegg bruker Dacon Inspection Services et progressivt piggesystem som kombinerer rengjøringspigging og gaugepigging for å sikre at det ikke er noen fremmedlegemer eller hindringer i linjen som kan føre til en fastkilt pigg.

Dacon Inspection Services har den erfaring og kompetanse som skal til for å gjennomføre vellykkede inspeksjoner for alle sine kunder.

Vurderinger av rørsystemet i forkant av en innvendig inspeksjon

De viktigste faktorene for en suksessfull inspeksjon er å kartlegge alle elementer i hvert rørsystem i forkant, som oppsummert nedenfor:

Pigg sender og mottaker

Piggsendere og mottakere er nødvendig for sikker sending og mottak av pigger. Midlertidige sendere og mottakere kan bygges og installeres etter behov.

 

in-line inspection

Typical Launcher/Receiver

 

Bend

De fleste Inline inspeksjonsverktøy er konstruert for å takle bend med en radius på 3D eller større, alle Dacon Inspection Services UT intelligente pigger kan passere 1.5D bend.

Innvendig coating

Innvendig coating kan potensielt påvirke datainnsamlingen på noen innvendige inspeksjonsverktøy, og en korrekt tolkning av coating og bindemetode er nødvendig.

Veggtykkelse

Innvendig inspeksjonsverktøy har et vidt spekter av rørveggtykkelser. MFL er ikke egnet for tykk veggtykkelse, mens UT er egnet for nesten alle veggtykkelser.

Indre Diameter

Rørledninger med variabel diameter kan være utfordrende for innvendig inspeksjon og pigging generelt, på grunn av risikoen for at piggen kan sette seg fast ved endring av diameter. Dacon Inspection Services har lykkes med å pigge rørledninger med varierende diameter på 15%, men hvert prosjekt må vurderes individuelt.

Klargjøring av rørsystemet

Dacon Inspection Services vil sjekke rørsystemet for å sikre at det er helt åpen før pigg sendes. Dette for å unngå skade på ventiler, instrumenter og lignende. Tilbakeslagsventiler må fjernes eller låses i åpen stilling.

T-stykke

Disse må sikres slik at ikke piggen kiler seg. Det finnes spesialverktøy med »nose cone» som kan forsere t-stykker uten gitter i gitte tilfeller.

Y-stykke

Y-stykke kan være et stort hinder for navigering av pigg og inspeksjonsverktøy, men Dacon Inspection Services har utviklet ILI verktøy som kan passere Y-stykker.

Fleksible Risere

Fleksible risere består av flere lag av metalliske og elastiske materialer. Mens det for øyeblikket ikke finnes noe verktøy som kan inspisere alle lag av fleksible risere, har Dacon Inspection Services inspeksjonspigg passerer vellykket gjennom fleksible risere og inn i FPSO turret.

Pigg hastighet

Strømningshastigheten må overvåkes og kontrolleres for å få optimale resultater av inspeksjonen. Vanligvis vil UT intelligente pigger kreve lavere hastighet mens MFL pigger kan inspisere i høyere hastighet.

Temperaturer

På grunn av elektronisk utstyr har generelt intelligente pigger et bestemt temperaturområde hvor de fungerer optimalt. Den øvre grensen for dette temperaturområdet er generelt lavere enn 40 °C. Dacon Inspection Services UT pigg kan operere i temperaturer opp til 65 °C.

Trykkbegrensninger

Intelligent pigging har vanligvis en maksimal trykkgrense et sted mellom 90-150 bar.

For ytterligere informasjon, kontakt oss gjerne via e-post info@dacon.no