Forskning og utvikling

Dacon Inspection Services forsknings- og utviklingssenter har sin hovedbase i Asia bestående av 15 flernasjonale og høyt spesialiserte medarbeidere. Forsknings og utviklingssenteret fokuserer i hovedsak på prosjekter som har til hensikt å forbedre og fornye kontrollmetoder. Videre er det å designe og bygge verktøy for spesifikke inspeksjoner og hvert enkelt behov, også en stor del av senterets virksomhet.

Dacon Inspection Services forsknings- og utviklingssenter har et tett samarbeid med kundene hvor vi skreddersyr designløsninger for stadig mer utfordrende inspeksjonsbehov og driftsområder.

Med egenutviklede verktøy for «corrosion under support» (CuS), «corrosion under insulation» (CuI) og UT intelligente pigg- løsninger, viser Dacon Inspection Services seg som et innovativt ekspanderende selskap som kan levere unike løsninger til kunder i hele verden.

Med dagens tilgjengelighet av avansert teknologi som GPS-systemer, inklinometre, akselerometre og andre sensorer er det nesten ingen grense for hvor mye datainformasjon som kan innhentes ved bruk av ILI verktøy i rørledninger. ILI verktøy kan utstyres med mange kombinasjoner på avstand og vinkelkodere, både subsea og på topside sporingssystemer, GPS koordinerte trackere og «elevation trackers».

Test- og kalibreringsobjektene er produsert både for spesielle inspeksjonsprosjekter og for videreutvikling av ILI-verktøyet. Inspeksjonshastighet og nøyaktighet er stadig under utvikling for å optimalisere ILI -verktøyets systemegenskaper.

Dacon Inspection Services vet at både hvert prosjekt og hver bedrift har spesielle behov som kan kreve skreddersydde løsninger i utfordrende miljøer. Med våre gode inspeksjonsresultater, prosjektspesifikke spesialdesignede verktøy og implementering kan du være trygg på at Dacon Inspection Services kan utvikle løsninger kunden etterspør.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dine utfordringer.

Research and Development