Dataanalyse

Det å kunne forstå tilstanden til og gjenværende levetid for rørledningen er viktig i planleggingen av vedlikehold og minimering av kostnader. Dette gjør det kritisk viktig med nøyaktig datainnsamling og dataanalyse.

Med opp til 1600 målinger per sekund, innsamlet av våre intelligente pigginger, blir de svært nøyaktige dataene komprimert av programvaren vår, og presentert i et lettforståelig “trafikklys”-format hvor grønn er bra, gul er middels, og rødt er en alvorlig defekt.

Med et klart og lettforståelig rapporteringsformat er analysen rask og enkel, og umiddelbar vurdering på stedet kan gis før den fullstendige rapporten er utarbeidet.

Dacons dataanalyse- og rapporteringssystem hjelper kunder med å optimalisere planlagt vedlikehold og inspeksjonsplanlegging, og øke ressurspåliteligheten og integriteten i røroperasjonene.

Nedenfor kan du se hvordan dataene blir presentert i et lettforståelig B- og C-skanneformat, som klart identifiserer feil og kan forstås av ikke-teknisk personell.

Dataanalyse
Data blir samlet inn og analysert via et “trafikklys”-format der grønn er bra, oransje er middels, og rødt er dårlig. Dette sørger for rask og enkel dataanalyse selv for ikke-teknisk personell.
 
Bilder rørledning meny
Denne testen har blitt utformet for å illustrere hvordan dataanalyseprogramvaren viser defekter i et lettforståelig format, b- og c-skanning som vist på skjermen nedenfor.

Bilder rørledning meny

I illustrasjonen over kan du se hvordan programvaresystemet “åpner opp” eller “pakker opp” rørledningen for å vise den som et flatt stykke, slik at data lettere kan forstås og vurderes.

Dataanalyse
Slik vises dataene i programvaren vår, gir de et klart bilde av defekter og viser om de er interne eller eksterne, og nøyaktig gjenværende veggtykkelse ved hvert punkt.
 
  1. Dette området (b-skann) er et sideriss av rørledningsveggen, og viser om veggtapet er internt eller eksternt
  2. Dette er den faktiske gjenværende veggtykkelsen på trådkorsplasseringen vist i millimeter
  3. Dette området (c-skann) representerer hele rørledningsveggen, som om den er åpnet ut i et flate stykke, som illustrert ovenfor. Det tillater oss å tydelig se hvor på rørledningen defekten i omkretsen befinner seg.
  4. Dette området representerer det langsgående risset av rørledningen, og gjør det mulig å se på hvilket punkt av rørledningen defekten er påvist.