Caliper pigging

En Caliperpigg måler innvendig diameter gjennom hele rørledningen ved hjelp av en rekke sensorer som er fjærbelastet for å holde dem i kontakt med rørveggen. Når verktøyet beveger seg gjennom en rørledning, vil alle radielle sensorbevegelser bli oppdaget og registrert. Målehjulet genererer avstandsdata som kontinuerlig samles inn og lagres fra de radielle sensorene.

Enhver variasjon i den indre overflaten av røret blir registrert i et brukervennlig format: Dette muliggjør en uavhengig kontroll av eventuelle avvik i innvendig diameter.

Caliperpiggen benytter et sett av mekaniske fingre eller armer som holdes mot rørveggen innvendig.

Caliper pigging brukes til å måle rørledningens innvendige geometri. De har en rekke fingre montert på piggen. Fingrene er forbundet med en registreringsmodul inne i piggen. Piggen er kompakt på omtrent 60 % av indre rørdiameter og kombinert med fleksible disker, tillater dette piggen å passere innsnevringer på opp mot 30 % av opprinnelig rørdiameter. Dette reduserer risikoen for at Caliperpiggen setter seg fast i eventuelle innsnevringer i røret.

Calperfunksjonen kan kombineres med en geometripigg, som innehar et internt navigasjonssystem (INS). Dette muliggjør 3D visning innvendig av røret. Her kan vi identifisere deformasjoner, forskyvninger, bend, høydeendringer og retningsendringer i røret. En kan også generelt oppdage og lokalisere hovedlinjeventiler, fittings og annet tilbehør. Som med alle in-line inspeksjonsverktøy, har også disse verktøyene sine begrensninger hvor omfanget av resultatene som oppnås må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dacon Inspection Services programvare er enkel å bruke og gir mulighet for full dokumentasjon av hele røret, lagret i et brukervennlig format.

Caliper Pigging