Rørledningstjenester

Ved å tilby en komplett pakke med rørledningstjenester, bidrar disse til at Dacon både reduserer rørledningens vedlikeholdskostnader og øker sin produksjonstilgjengelighet. Dette gjøres med tjenester som innvendig rørinspeksjon gjennom måling av veggtykkelse, rengjøringsprogrammer og ved risikobasert inspeksjon regimer. Ved å skreddersy gode og spesifikke løsningsforslag for å gi kunden en mest mulig kostnadseffektivt vedlikehold og optimal rørledningsregularitet.

Enten du inspiserer et eksisterende rørledningssystem eller driftsetter en ny linje, så vil vårt utvalg av rørledningstjenester møte dine behov. Med mange års erfaring verden rundt i noen av de mest utfordrende arbeidsmiljøer, har vi bygget erfaring og kompetanse for å sikre at rørledningens regularitet er på topp.

Dersom rørledninger har vært i drift i noen år, så er det viktig å sjekke rørets tilstand som en del av en pågående rørledningens vedlikeholdsprogram. Utfordringer som bulker, laterale bevegelser, korrosjon, skader og feil i katodisk beskyttelse, må gjøres rede for i inspeksjonsprogram. Dacon leverer systemer som ivaretar oppfølging og historikk av kundens rørledningssystemer.

Etter driftsrengjøring og «gauging» av rørlinjen etter vedlikeholdsintervall, er det viktig å utføre rørledningsinspeksjon for å identifisere områder som er korrosjonsutsatt og som kan utgjøre en trussel mot integriteten av rørledningen. Våre inline inspeksjonsverktøy er kjent i industrien for sin nøyaktighet og effektivitet og er bygget på en slik måte at de enkelt kan mobiliseres til de fleste rørsystemer, også de som anses som «unpiggable» eller nærmest uansett hvor stor utfordringene måtte være.

Mange bedrifter opererer rørledninger med unike behov for inspeksjon som kan kreve spesialiserte løsninger. Dacon har utviklet verktøy i samarbeid med multinasjonale kunder og har gjennomført mange vellykkede inspeksjoner. Du kan finne ut mer om slike prosjekt hvor utvikling sammen med kunde har vært viktig for suksess, typisk prosjekt her er en spesialisert inspeksjon pigg for High Density Polyetylen Lines (HDPE).

Nedenfor er en kort oppsummering av de løsningene vi leverer, og du kan finne ut mer informasjon om hver tjeneste ved å følge linkene til venstre på siden.

Pipeline services - pipeline cleaning

Rørledningsrengjøring

Solids (jernoksid / «black powder», voks, asfaltener, og så videre) kan bygge seg opp inne i en rørledning, og etter hvert føre til reduserte strømningsrater og ytelse. Dacon kan hjelpe deg med å implementere og gjennomføre en rørledning rengjøringsprogram som sikrer at rørledningen er ren fra scale, rusk eller hindringer.

Les mer


Caliper Pigging

Caliper Pigging er en metode som brukes til å oppdage eventuelle store uregelmessigheter i en rørledningsgeometri som bulker eller ovaliteter. Når den brukes i kombinasjon med andre kartsystemer slik som GPS-koordinater gir dette et grundig bilde av rørledningers geometri og utformingen/Layout kan produseres.

Les mer


Inline Inspeksjon

In-line inspeksjon (ILI) brukes til å inspisere rørledninger for å se etter intern eller ekstern korrosjon, deformasjoner, bulker, pittings, lamineringer, sprekker eller andre defekter. Dacons intelligente piggeverktøy gir svært nøyaktig data som kan brukes til å vurdere dine rørledninger integritet og sikre fortsatt sikker drift.

Les mer


Korrosjon Under Support

Ved korrosjon under supporteringer hsr det tidligere vært umulig å inspisere uten logistiske problemer og bekostning av løfte rørledninger opp av supportene. Dacon har utviklet spesialiserte Ultralyd verktøy som releativt nøyaktig kan vurdere resterende veggtykkelse av rørledninger under supporteringer uten å måtte løfte eller flytte rørledningen.

Les mer


Forskning og utvikling

Ingen rørledninger er de samme, og variasjoner i materialet, konfigurasjon og prosjektspesifikke behov kan noen ganger føre til at spesielle verktøy og løsninger er nødvendig. Dacon har mange års erfaring i å samarbeide med kunder for å designe og utvikle skreddersydde løsninger der det er et behov.

Les mer


Hvorfor velge Dacon

Dacon leverer Pipeline Integrity Solutions bygget på betydelig global kompetanse, internasjonal erfaring og lokalkunnskap. Vi har et godt rykte bygget på god drift og en positive holdninger, der vi tilbyr komplette inspeksjonstjenester som du kan og skal stole på dag til enhver tid.

Dacon arbeider med mange av verdens ledende multinasjonale selskaper innen Olje & Gass, Gruvedrift, Vannkraft, Petrokjemisk, Raffineri, Petrokjemisk og fabrikasjonsbransjer og har gjennomført mange prosjekter globalt.

Gjennom kontinuerlig opplæring og utvikling av prosesser og prosedyrer har Dacons ledergruppe og styre en kontinuerlig forpliktelse for å sikre at internasjonale standarder for sikkerhet og kvalitet er vår første prioritet. I en bransje hvor tid er en betydelig kostnadsfaktor, forplikter Dacon seg også til å ivareta en høy HMS og QMS profil som har som mål å ivareta den enkelte og alle involvert i Dacons arbeid i hele verden.

Klikk på linkene over for å finne ut mer om de enkelte rørlednings tjenester vi tilbyr. Hvis du ønsker å vite mer, ta gjerne kontakt med oss via telefon på e-post. Du vil finne alle nødvendige kontaktdetaljer på kontakt oss siden. Alternativt kan du bruke kontaktskjemaet til venstre til å be om et pristilbud for bestemte rørledningstjenester.