Database for rørledningsinspeksjon

Ved administrasjon av et stort system med rørledninger er det viktig å være i stand til å overvåke og vurdere rørledningenes tilstand, og analysere eventuelle mønstre eller trender.

Dacons Pipeline IDB-programvare er utviklet for å håndtere og analysere rørledningsinspeksjonsdata og vurdere rørledningsintegritet. Programvaren er i stand til å beregne korrosjonshastighet (kortsiktig og langsiktig) og fremheve alle trender eller mønstre for å gi rom for korrigerende tiltak der det trengs.

Ved hjelp av inspeksjonsdata kan systemet beregne neste kontroll basert på American Petroleum Institutes (API) standarder, noe som sparer tid og penger på vedlikeholdsplanlegging. Dacon vil bygge og gjennomføre dette programmet tilpasset dine behov, slik at du har en nøkkelferdig løsning som kan brukes til vedlikeholdsplanlegging og vurdering av den generelle tilstanden til dine rørledningsressurser på et enkelt og lettforståelig snapshot-format.