Inspeksjonsdatabase for lagringstanker

Inspeksjonsdatabaseprogramvaren for lagringstanker over bakken er utviklet i samsvar med American Petroleum Institute standard API 653. Programvaren kan skreddersys for å møte nøyaktige kundebehov, siden vi vet at to fabrikker ikke er like. Denne programvaren tjener til å samle inn, analysere og evaluere inspeksjonsdata, inkludert tankdesign og inspeksjon, og reparasjonshistorie. Programvaren kan deretter generere rapporter som bidrar til å håndtere tanker effektivt og sikkert.

Inspeksjonsdatabaseprogramvaren for lagringstanker over bakken er utviklet med hensyn på tankprodusenter, tankeiere og tankinspektører. Programvaren forenkler tankinspeksjon og vedlikeholdsplanlegging, og gir tankens eier tillit til forvaltningen til sine eiendeler.

Dacon vil bygge og gjennomføre dette programmet tilpasset dine behov, slik at du har en nøkkelferdig løsning som kan brukes til vedlikeholdsplanlegging og vurdering av den generelle tilstanden til lagringstankene dine med et enkelt og lettforståelig snapshot-format.

Klikk på bildene nedenfor for å se forstørrede skjermbilder av databasesystemet.