Asset Integrity Management Services – AIMS (ressursforvaltningstjenester)

Å kunne vedlikeholde bedriftens aktiva i en tilstand der de er bruksklare, er avgjørende i dagens konkurransepregede miljø. Den mest effektive måten å oppnå sikker og pålitelig drift av anlegg og utstyr er gjennom et effektivt ressursforvaltningsprogram som sørger for maksimal sikkerhet, høy pålitelighet og teknisk integritet i kombinasjon med regelverket.

Å organisere et ressursforvaltningsprogram med full overensstemmelse kan være utfordrende, grunnet økte driftskostnader og begrensede ressurser. Med mange års erfaring innen ressursforvaltning, kan Dacons interne spesialister tilby nyskapende løsninger innen datakontroll og styring av ressursforvaltning.

Dacon Inspection Services er en global leder innen utvikling og levering av ressursforvaltning og ressurspålitelighetssløsninger for kundene våre innen olje og gass, raffineri, petrokjemisk og kraftverksindustri, og våre ressursforvaltningstjenester kan hjelpe deg å opprettholde ressursene dine og sikre egnethet for service, pålitelighet, sikkerhet og samsvar med alle relevante forskrifter på den mest mulig kostnadseffektive måten.

Fordeler ved å bruke Dacons ressursforvaltningstjenester:

  • Organiserer et effektivt ressursforvaltningsprogram som oppfyller alle viktige forskrifter og sikkerhetsstandarder
  • Forbedrer den tekniske integriteten til ressursene ved å identifisere og eliminere potensielle risikoer
  • Forvalter ressursene dine og sikrer på samme tid sikkerhet, pålitelighet og egnethet for tjeneste
  • Øker levetiden på ressursene på den mest mulig pålitelige, trygge og kostnadseffektive måten

 

Ressursforvaltning