Ultralydsprøvning ISO 9712 nivå I, II og III

Kursene gir grunnlag for sertifisering til industriell ultralydsprøvning av sveisninger, støpegods og tykkelsesmåling.
Pris:
Se årets prisliste her.

Formelle krav til praksiserfaring før utstedelse av sertifikat

Alle nivå
Kandidaten skal bestå synsprøve iht. EN ISO 9712

Nivå 1
3 måneds dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 2
9 måneders dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 3
18 måneders dokumentert praksistid i metoden.*

* Reduksjon i praksistid ved flere metoder.
– 75% ved 2 metoder
– 66% ved 3 metoder
– 50% ved 4 metoder
Kursdato ikke fastlagt, kontakt oss for mere info

 

Påmelding til kurs