Informasjon  om sertifiseringsorganet i Dacon Services AS

 

Dacon Services AS, avd. sertifisering er et akkreditert sertifiseringsorgan akkreditert av Norsk Akkreditering iht. EN ISO 17024, PERS 019. Dette innebærer at vi sertifiserer upartisk, en 3.parts sertifisering.

Det er EN ISO 9712:2012, strålevernshefte 28:2004 og NS 477:2012 som danner grunnlaget for personellsertifiseringene.

Sertifiseringsvirksomheten er en egen enhet i foretaket med en ansvarlig sertifiseringskomite og sertifiseringsleder.

Søknad

Ved enhver sertifisering skal det foreligge en komplet og signert søknad fra kandidat/bedrift til Dacon Services. Søknaden vil i signert form fungere som en avtale/tillitserklæring mellom partene, kandidat – kandidatens N3/ansvarlig person  – Dacon Services AS.

Sertifikat

Utstedes på grunnlag av :

  • Godkjent søknad
  • Bekreftelse på tilstrekkelig og relevant praksistid
  • Bestått nær- og farvesyn. Gjelder for EN ISO 9712 og NS 477
  • Kursbevis for relevant kurs
  • Bestått eksamen i faget

Sertifikatet skal normalt utstedes innen 4 uker etter eksaminasjonen.

Fag, nivå,  produksektorer og industrisektorer

Vi kurser og sertifiserer i fagene:

VT – Visuell inspeksjon                   MT – Magnetpulver prøving                         PT – Penetrant prøving

UT – Ultralyd prøving                     RT  – Radiografi prøving                               ET – Virvelstrøm prøving

LT – Lekkasje prøving                     Rp – Industrielt strålevern                            NS 477 – Sveiseinspeksjon

Nivå   1,  Nivå 2,  Nivå 3

c – støpegods,        f – smidd,        w – sveis,        tp – Rør og rørledninger,     wp – valsede produkter

IMA – Metallfremstilling ( kombinasjon av c, f, tp, w og wp)

IPI – Prøving av utstyr, anlegg og konstruksjoner før og under drift (kombinasjon av c, f, w, tp og wp) IAE – Luftfart (kombinasjon av c, f, w tp, wp og andre produktsektorer)

IRM – Vedlikehold av jernbanenettet (kombinasjon av f, wp og andre produktsektorer)

IMU – Multisector ( inkl. IMA, IPI, IAE og IRM)

Godkjent 3. partsorgan

Dacon Services er godkjent som tredjeparts organ innenfor området trykkpåkjent utstyr, PED 97/23/EEC. Tekniske oppgaver er bl.a sertifisering og godkjenning  av personell Godkjenningsmyndigheten i Norge er DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Klager

Dersom det er kritikk til sertifiseringsopplegg, utførelse eller oppnådd eksamensresultat, kan du som kandidat sende inn en skriftlig klage innen 14 dager etter at de kritikkverdige forhold det klages over inntraff.

Arkivering og dokumentasjon

All relevant dokumentasjon over sertifisert personell blir arkivert ved Dacon Services AS.

Markedet kan forespørre Dacon Services om  sertifikatopplysninger som navn,  nummer,  standard, fagmetode, nivå, industrisektor, begrensninger og tillegg, gyldighet, bedriftstilhørighet   og tilsvarende.

Forespørselen skal ha relevans.

Sertifisert personell kan ikke nekte for slik formidling av opplysninger.

Oppfølging av sertifikatet

Bedriftens egen N3/ansvarlig person skal signere sertifikater hvert år/ hvert 2. år avhengig av sertifikattype og derved gi sertifisert person autorisasjon til fortsatt arbeide innenfor sertifikatets fagområde.

Viktige endringer vedrørende sertifiseringssystemet vil bli meldt sertifisert gjennom skriv/mail.

Tilbaketrekking eller suspensjon av sertifikater

Misbruk av sertifikatet, misbruk av faglig kompetanse, svikefull adferd, tyveri i faget, skadeverk, brudd på økonomiske betingelser, manglende kontinuitet i arbeid, manglende autorisasjoner, betydelige endringer i utøvers syn, skriftlig klage fra kunder, tillitsbrudd mellom Dacon Services og sertifisert person. Disse  forhold (ikke begrenset til disse) kan medføre til en tilbaketrekking/suspensjon av sertifikatet, varig eller begrenset.

Arbeidsgiver/N3/ansvarlig person i bedrift er forpliktet til å oppbevare relevante klager.

En tilbaketrekking/suspensjon er an alvorlig hendelse og skal behandles av sertifiseringskomiteen i Dacon Services etter bestemte regler.

Priser

Prislisten på sertifiseringer skal  godkjennes av sertifiseringskomiteen.