Visuell Inspeksjon ISO 9712 nivå I, II og III

Kursene gir grunnlag for sertifisering til visuell inspeksjon av sveisninger og driftbetinget feil.

Pris:

Se årets prisliste her

Påmelding til kurs