Radiografiprøvning ISO 9712 nivå I, II og III

Formelle krav til praksiserfaring før utstedelse av sertifikat

Pris:

Se årets prisliste her.

Alle nivå
Kandidaten skal bestå synsprøve iht. EN ISO 9712

Nivå 1
3 måneds dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 2
9 måneders dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 3
18 måneders dokumentert praksistid i metoden.*

* Reduksjon i praksistid ved flere metoder.
– 75% ved 2 metoder
– 66% ved 3 metoder
– 50% ved 4 metoder
Vi forventer at kunne tilby dette kurs i 2016.

 

Kontakt oss for mere info

 

Påmelding til kurs