Penetrant prøvning ISO 9712 nivå I, II og III

Kursene gir grunnlag for sertifisering til penetrantprøvning.

Pris:

Se årets prisliste her.

Formelle krav til praksiserfaring før utstedelse av sertifikat

Alle nivå
Kandidaten skal bestå synsprøve iht. EN ISO 9712

Nivå 1
1 måneds dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 2
3 måneders dokumentert praksistid i metoden.

Nivå 3
12 måneders dokumentert praksistid i metoden.*

* Reduksjon i praksistid ved flere metoder.
– 75% ved 2 metoder
– 66% ved 3 metoder
– 50% ved 4 metoder


Påmelding til kurs