Maling og belegginspeksjon (NACE)

Dacon leverer alle nødvendige maling- og belegginspeksjonstjenester, enten for marine miljøer eller anleggsservice. Inspeksjon, verifikasjon og rapportering skjer i samsvar med NACE-prosedyrer via sertifiserte inspektører. Klientkonsultasjon og QA/QC på maling/belegg-relaterte saker er også tilgjengelig. En av teknikkene vi bruker er våt svamp-teknikk. Våt svamp-teknikken brukes til å lokalisere knappenålshull gjennom et ikke-ledende belegg til et ledende substrat. En svamp fuktet med et fuktemiddel gis lav spenning. Når svampen beveges over et knappehull trenger væske til substratet, og fullfører den elektriske kretsen. Den resulterende strømmen genererer en hørbar alarm i detektoren. Denne metoden er både en økonomisk og kostnadseffektiv metode for testing av feil i tankbelegg og røropplegg. Det er flere fordeler og ulemper med denne inspeksjonsmetoden, som skisseret nedenfor:

  • Metoden har svært lav kostnad
  • Den er lett å bruke, og omfattende opplæring er ikke nødvendig
  • Det er en ikke-destruktiv test
  • Inspeksjonsområdet må være tørt og fritt for fukt
  • Det kan være tidkrevende å finne en ferie etter indikasjon

 

belegginspeksjon