Heliumlekkasje-deteksjon

Heliumlekkasje-deteksjonsmetoden brukes til å finne små lekkasjer i trykkbeholdere og andre lukkede systemer, og brukes ofte der andre trykktestteknikker ikke er egnet på grunn av driftsrestriksjoner, eller der lekkasjene er så små at andre teknikker ikke kan identifisere plasseringen.

Helium brukes fordi det er ett av de minste gassmolekylene, og siden det er relativt trygt å bruke, siden det er inert og ikke reagerer med noen av materialene i elementet som skal undersøkes. Helium er et overlegent valg som sporgass av en rekke årsaker:

  • Det er inert, ikke-giftig og ikke brennbart
  • Det kan lett passere gjennom lekkasjer på grunn av atomets lille størrelse, slik at det er mulig å påvise svært små lekkasjer
  • Det er bare til stede i atmosfæren ved 5 ppm
  • Det er svært mobilt, som tillater hurtig desorpsjon og kort måletid

Et massespektrometer eller heliumsniffer brukes for å detektere helium, selv om det er mulig å bruke en restgass-analysator. Heliumlekkasjetesting er mange ganger så følsomt enn alle andre lekkasjepåvisningsteknikker. Helium er en mangelvare globalt og kan være kostbart, og må anskaffes lokalt. Derfor er det nødvendig at klienten sourcer heliumgassen som skal brukes til inspeksjonen.

Dacon bruker PHD-4, som er en bærbar, kompakt lekkasjedetektor, som innbefatter et batteri for selvstendig bruk i felten, og bruker helium som sporgass. PHD-4-prinsippet om operasjonen er basert på en Varian-patentert teknologi, Selective Ion Pump Detection (SIPD). Sensoren inkorporerer et kvartskapillarrør under høyt vakuum med en ionepumpe. Kvartsrøret oppvarmes med en platinatråd, og blir gjennomtrengelig for helium. Etter hvert som partialtrykket av helium i ionepumpen øker, øker strømmen som trekkes av ionepumpen proporsjonalt med trykket, noe som viser helium-konsentrasjonen som er til stede i prøvesonden til PHD-4. Disse egenskapene gjør PHD-4 til det ideelle verktøyet for deteksjon av heliumlekkasje.  

 

Heliumlekkasje-deteksjon