Flytende penetrant testing

Den flytende penetrant-undersøkelsesmetoden er et effektivt middel for påvisning av diskontinuiteter som er åpne i overflaten til ikke-porøse metaller, og andre materialer slik som metaller, plast, glass og keramikk. Typiske diskontinuiteter som er detekterbare med denne metoden er sprekker, skjøter, bretter og kaldsveis, lamineringer og porøsitet.

Den flytende penetranten inneholder enten et fargestoff som er lett synlig i hvitt lys, eller et fluorescerende fargestoff som er synlig under svart (ultrafiolett) lys. Penetranten påføres ved dypping, sprøyting, børsting eller strømming. Etter penetranten blir påført, blir det satt av tilstrekkelig tid (holdetid), slik at penetranten kan trenge gjennom defekter.

Før hver flytende penetrantundersøkelse, skal overflaten som skal undersøkes og alle tilstøtende områder innenfor minst en tomme (25 mm) være tørr og fri for all smuss, fett, lo, sveisepulver, sveisesprut, maling, olje og andre fremmedlegemer som kan skjule overflateåpninger eller på annen måte forstyrre undersøkelsen.

Den flytende penetranten kan undersøkes ved PT- eller FPT-metoden. For høyest mulige sensitivitet er en fluorescerende penetrant i kombinasjon med svart lys tilgjengelig. PT kan bare finne overflatebrytende defekter, trenger et svært grundig forarbeid og har høy følsomhet. Denne rengjøringen og klargjøringen kan resultere i væsker og forurensede rengjøringsmidler som må kastes etter bruk.

Denne testmetoden kan finne svært små feil, og kan brukes på forskjellige materialer og små gjenstander med vanskelig form. Siden den flytende penetrant-testteknikken er relativt enkel, er den lett å forstå, og opplæringen er ikke omfattende.  

 

Flytende penetranttesting