Konvensjonelle NDT-tjenester

Ikke-ødeleggende utprøving (Non Destructive Testing – NDT) er den grenen av ingeniørvitenskap som omhandler alle metoder for å oppdage og vurdere feil i materialer. Mangler kan påvirke brukbarhet av materialet eller strukturen, noe som gjør at NDT er viktig for å garantere sikker drift, i tillegg til kvalitetskontroll og vurdering av livvsyklusen til anlegget.

Mangler kan være sprekker eller inneslutninger i sveiser og støpninger, eller variasjoner i strukturelle egenskaper som kan føre til tap av styrke eller svikt i tjenesten. Det vesentlige trekket ved NDT er at testprosessen i seg selv ikke gir noen skadelig effekt på materialet eller strukturen under testing.

Dacon tilbyr svært dyktige, erfarne og motiverte medarbeidere som er kvalifiserte og sertifiserte i henhold til internasjonale sertifiseringsordninger (f.eks. PCN (EN 473/IS0 9712), ANSI CP-189 og SNT-TC 1A) i de konvensjonelle teknikkene som har understøttet NDT-bransjen fra starten.

De konvensjonelle NDT-tjenestene vi tilbyr innbefatter:

  • Radiografitesting
  • Ultralydtesting
  • Penetranttesting
  • Magnetpulvertesting
  • Materialidentifisering (PMI)
  • Hardhetstesting
  • Ferieinspeksjon
  • Heliumlekkasje-deteksjon
  • Malingsinspeksjon (Nace)
  • Sveiseinspeksjon (CSWIP)

Selv om Dacon har spesialisert seg på avanserte NDT-tjenester, erkjenner vi at vanlige NDT-metoder noen ganger gir de mest effektive og kostnadseffektive løsningene under de rette omstendighetene. Ta kontakt med Dacon i dag, så vi vil gjerne diskutere alternativene dine innen NDT-tjenester mer detaljert, og komme med anbefalinger som passer til dine behov.