Virvelstrøm-overflatetesting

Virvelstrøm-overflatetesting (Eddy current surface testing – EC) blir brukt for å kontrollere metalldeler og utføre svært pålitelig feilgjenkjenning og sortering av legert overflate og defekter nær overflaten. Virvelstrømsonder genererer magnetfelt som induserer strøm som flyter i et prøvestykke, dette påvirker magnetfeltet, størrelsen og fasen til spenningen i spolen.

Virvelstrømtesting er mye brukt i inspeksjonsindustrien og i andre produksjons- og servicemiljøer som krever inspeksjon av tynt metall for feil og mangler. I tillegg til sprekkdeteksjon i metallplater og rør, kan virvelstrømtesting brukes til visse metalltykkelsesmålinger, og en av fordelene med det er at overflatebelegg (opp til en viss tykkelse) ikke trenger å fjernes før inspeksjon.

Denne teknikken kan brukes til å undersøke store områder raskt og trenger ikke koplingsmiddel, noe som er nødvendig i UT-inspeksjoner. Metoden er begrenset til materialer som kan lede strøm, og brukes først og fremst til feildeteksjon ved overflaten eller nær overflaten, og inspeksjon av overflater med høy temperatur er mulig.
Dacon fører et komplett utvalg av bærbare defektoskoper som er tilgjengelig for å betjene det største utvalget av applikasjoner, og kan brukes av eksterne inspektører som er kvalifiserte og erfarne i virvelstrømtesting.

Virvelstrømtesting har følgende fordeler og bruksområder:

  • Påvisning av små sprekker i overflaten, eller i nærheten av overflaten
  • Gir umiddelbare resultater
  • Kan brukes uten å fjerne belegg (innenfor visse grenser)
  • Lett å ta med seg
  • Kan brukes ved rørinspeksjoner eller overflatetesting
  • Kan brukes for å kontrollere tykkelsen av belegg

 

Virvelstrømtesting 1