Vekselstrømfelt-måling (Alternating Current Field Measurement – ACFM)

Vekselstrømfelt-måling (Alternating Current Field Measurement – ACFM) er en elektromagnetisk inspeksjonsteknikk utviklet for rask skanning for å lokalisere sprekker i sveising og overflatematerialer dekket av maling, belegg og begroing. Teknologien baserer seg på at en vekselstrøm som flyter i en komponent forstyrres hvis en sprekk er til stede.

ACFM-sonden fører inn en elektrisk strøm lokalt i strukturen, og måler de tilhørende elektromagnetiske feltene i nærheten av overflaten. Hvis en defekt er til stede, forstyrres det tilknyttede felt, og informasjonen presenteres grafisk for systemoperatøren. Endepunktene til en defekt er lett å identifisere, og gir informasjon om hvor defekten befinner seg, og lengden. Betydningen av en defekt i form av strukturell integritet avhenger vanligvis av dybden på defekten. Ved hjelp av matematiske modeller angir systemet også dybden på feilen, og gir dermed en umiddelbar vurdering av betydningen på indikasjonen til sprekken.

Dacon har benyttet ACFM-inspeksjoner på flere inspeksjonsjobber, og ett av de vanligste bruksområdene er for inspeksjon av skvalpesonene på bena til offshore olje- og gassplattformer, på grunn av evnen til bruk uten at begroing må fjernes (innenfor akseptable parametre).

Fordeler med ACFM

  • Kan brukes til grunnmateriale eller sveiser på ferrittiske eller ikke-ferrittiske metaller
  • Kan brukes på varme overflater og undervannsmiljøer
  • Gir både dybde- og lengdeinformasjon
  • Nøyaktig dimensjonering av defekter opp til 25 mm i dybde
  • Minimal overflatebehandling, og kan påføres over maling og andre belegg
  • Kan brukes til undervannsinspeksjon, samt normal inspeksjon

Brukes til

  • Deteksjon og dimensjonering av tretthetsbrudd
  • Inspeksjon av sveiser i offshoreplattformer og rigger
  • Påvisning av sprekker og korrosjon i fartøy og rørnett i olje-, gass- og petrokjemisk industri

 

Vekselstrømfelt-måling 1