Time of flight-diffraksjonsinspeksjon (TOFD)

Teknikken time of flight-diffraksjon (TOFD) er blitt stadig viktigere som frittstående inspeksjonsteknikk. TOFD er en avansert ultralydundersøkelsesteknikk som oppfyller et behov for pålitelige inspeksjoner. Det er en virkningsfull teknikk fordi den samtidig kan oppdage og kvantifisere defekter. Time of flight-diffraksjonsinspeksjon bruker to vinklede transdusere med langsgående bølger (L-bølger) arrangert symmetrisk mot hverandre, oppå sveisesømmen eller grunnmaterialet under test. En sonde fungerer som sender av ultralydenergi, mens den andre sonden mottar ultralydenergi. TOFD blir nå rutinemessig benyttet i et bredt spekter bruksområder, som for eksempel inspeksjon av rør og trykkbeholdere.

En rutineinspeksjon gir operatøren følgende informasjon:

  • plasseringen på indikasjoner langs sveisen
  • plasseringen på indikasjoner i forhold til skanneoverflaten (dybdeinformasjon)
  • gjennomgående tykkelse, hvis den overskrider en viss verdi (vanligvis 2 mm), hvilket betyr at porøsiteten og slagg vanligvis vil bli gjenkjent som “indikasjoner uten målbar høyde”
  • informasjon om “nedsenket” eller “overflatebrytende” type defekt

Informasjon om typen defekt er begrenset, i likhet med både manuell og mekanisk ultralydinspeksjon. Dette er ikke nødvendigvis et problem, fordi fra et bruddmekanisk synspunkt kan mange mangler som normalt anses som volumetriske, som slagginneslutninger, være skarpe nok til å kunne være krakkeleringsskapende. Også dette aspektet oppveies til en viss grad av evnen TOFD har til å skille mellom “defekter uten målbar høyde” og “defekter med målbar høyde”. Dette, i kombinasjon med høy sannsynlighet for deteksjon og en lav falsk positiv andel, gjør TOFD til et verdifullt verktøy for rutinemessig NDT.

Dacon forstår behovet for høye operatørferdigheter for å få de beste resultatene fra avanserte inspeksjonsteknikker som TOFD, så alle inspektørene våre får kontinuerlig opplæring og har erfaring i feltet med denne teknikken. Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et tilbud.

 

Ultrasonisk time of flight-diffraksjonsteknikk