Industriell tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er en form for arbeidsposisjonering som opprinnelig ble utviklet fra teknikker som brukes i klatring og grotting, og som anvender praktisk arbeid i tau for å la arbeidstakere få tilgang til steder som er vanskelige å nå uten bruk av stillas, vugger eller mobile arbeidsplattformer.

Alle typer inspeksjon kan utføres ved hjelp av tilkomstteknikk, som gir store tids- og kostnadsbesparelser for kundene. Tilkomstteknikk har sannsynligvis eksistert i inspeksjonssektoren lengre enn i noen annen sektor. Dette skyldes at ingen maskin eller vugge kan navigere i en stålrørkonstruksjon bedre enn en tilkomsttekniker. Gjennom tilkomstteknikk er vi i stand til å tilby kundene våre en grundig type kontroll grunnet evnen nær tilgang, og inspeksjon av alle områder til en struktur.

Hver tilkomstinspeksjon må følge strenge sikkerhetskrav, og riktig team må brukes for hver jobb, med minst en nivå 3-tilkomsttekniker til stede for redning og sikkerhet. Det er selvsagt viktig at inspektørene skal være opplærte i både tilkomstteknikkene og inspeksjonsteknikkene de trenger for å fullføre arbeidet.

Dacon har vært involvert i industrielle tilkomstinspeksjoner i mange forskjellige miljøer og applikasjoner, og er blant Thailands fremste industrielle tilkomstspesialister. Teknikken er mest brukt på offshore olje- og gassplattformer hvor stillaset er kostbart og vanskelig å montere, og hvor tilgang til komplekse metallrammer er vanskelig med konvensjonelle midler.

Dacon er et sertifisert IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) opplæringssted, og senteret driver primært med opplæring og sertifisering av eget personell på grunn av våre svært høye krav til sikkerhet og drift. Siden etterspørselen etter industritilkomstspesialister har vokst, tilbyr Dacon nå IRATA-opplæring og sertifisering til våre kunder.

 

industriell tilkomstteknikk