Sjøkasse-inspeksjon

En rekke FPSO-er som er i tjeneste i dag vil fortsette å være i produksjon i mange år, og skape en etterspørsel etter sikre og kostnadseffektive inspeksjoner i forbindelse med periodiske klassespesifikasjoner.

DSCF1190_S
image-4226

Et sentralt område for inspeksjon er sjøkasser, men på grunn plasseringen deres er de kostbare å inspisere, og byr på mange sikkerhetsutfordringer. Tradisjonelt blir sjøkasse-inspeksjoner utført av dykkere og kostbare fartøyer, ved å inspisere sjøkasser fra utsiden. Det andre alternativet er å ta båten inn på verksted eller tørrdokk, men både tørrdokking og dykkerinspeksjoner er svært kostbare, både i form av selve inspeksjonen og tapt produksjonstid. Dacon har utviklet og perfeksjonert bruk av spesialutstyr og kameraer for å fullføre klassegodkjente inspeksjoner ved hjelp av eksterne visuelle inspeksjonskameraer fra innsiden av skipet, uten behov for dykkere eller driftstans.
                                                     

Omfanget av arbeidet

Omfanget av inspeksjonsarbeid som er mulig å fjernutføre ved fjernvisuelt inspeksjonskamera, kan defineres som følger:

• Undersøking av filtre, tilkoblede rør, butterflyventiler og sjøkasser for
korrosjon, skader, marin begroing og slitasje.
• Undersøking av sveiser, spesielt rundt rørendene og i hjørner, i tilkoblinger og rundt kneplater.
• Undersøking og etablering av status for anoder, innvendig belegg, rør med kloral injeksjon etc.
• Undersøking av rørledningene og ventilene fra filtrene så langt inn i skipet som mulig.
• Generell status og beskrivelse av hvert sjøkassesystem.

Tilgang

Tilgangen for fjerninspeksjonsutstyret til hver enkelt sjøkasse kan arrangeres fra en filtertank, eller fra et strategisk plassert rørpasstykke.

Fordi FPSO-en befinner seg på sjøen, vil sjøkasser, filtre og tilkoblede rør være under press og fulle av vann, siden de er under FPSO-ens vannlinje. Den normale dypgangen vil variere mellom 8 og 16 meter på fartøyene.

DSCF1190_S
image-4227
Ved bruk av filtertank for tilgang vil tanken bli isolert, trykkavlastet og åpnet i henhold til standard prosedyre for strainerrengjøring.

En midlertidig beskyttelsesplate for filtertanken skal installeres og brukes under inspeksjonsøvelsen. Det permanente beskyttelsesplaten for filteret vil bli installert på nytt når kontrollen er avsluttet.

 
 
 

Utstyrsbeskrivelse

Utstyrspakken for inspeksjonen består av følgende hovedelementer:

• Kamera/paddeenhet
• Toad push og støttekabel
• Systemdekkplate, inkludert pakkboksen og fôreapparat
• Vannboosteraggregat og jetkontrollenhet
• Overflatekontroll, overvåking og dokumentasjon

DSCF1190_S
image-4228
To forskjellige kamerasystemer kan brukes:

• D-DTR65 pan-og-tilt-kamerasystem
• Sea Cam 2055 fremadrettet kamerasystem.

Valget av kamera og utstyr som skal anvendes til hver inspeksjonsoppgave er avhengig av dimensjonene på røret og filtrene, geometrien, og typer ventiler som kan brukes for å få tilgang.

D-DTR 65 er et svært lysfølsomt fargekamera for undervannsbruk, som drives med en pan-og-tilt svingbar linse, montert bak en zoom. Objektivet har justerbar fokus og lyssettingen leveres av interne ultra-bright LED-lys, i tillegg til eksterne xenon-lys. Selve kamerahuset er 65 mm i diameter og 180 mm langt, og tåler 1000 meters trykk under sjøvann.

Padden (toad) er en spesiell oppdriftsenhet, utviklet og formet som en fiskekropp og produsert for å huse kameraene, dyser og belysning.

Kamerapadden er nøytral i vann, og formen gir den muligheten til å passere butterflyventiler og andre restriksjoner uten problemer. Formen beskytter kameraet, og unngår sammenfiltring på retur fra sjøkassen.
Paddeenheten flyttes til ønsket plassering av en halvstiv push-kabel og paddedysene. En mateapparat bidrar til å skyve og hente tilbake kabelen. For å beskytte zoomen og hindre direkte kontakt mot røret eller sjøkasseveggen, er kryssbuerifler montert foran kamerahodet.

For å styre trykkledningen under innføring og retur, og for å holde trykket og hindre vannlekkasjer, er en pakkboks montert på hoveddekkplaten. Et arrangement av rullende styreskinner og motorer mater kabelen inn og ut fra filtertanken. For å støtte paddedysene med vann som har tilstrekkelig høyt trykk, finnes det et boosteraggregat integrert i utstyrspakken.

Overflatekontrolleren, overvåking, dokumentasjon og registreringsenheter vil bli satt opp i nærheten av selve filteret som brukes for tilgang.

API inspection 1                                                                                                                                                                            
Et midlertidig filtertankdeksel blir forberedt før inspeksjon

Forberedelse

Forberedelsene til en sjøkasseinspeksjon vil normalt være delt opp i tre faser:

Fase 1:
Et forberedende møte med de involverte partene bør foretas for å definere inspeksjonsoppgaver og mål
i detalj.

Møtet vil også definere omfanget av inspeksjonen, tid og tidsrammer som er tilgjengelig.
Studier av tegninger kan utføres for å undersøke alternative aksessmuligheter.

Fase 2:
Fase to skal starte med et besøk på arbeidsstedet, der alle praktiske aspekter studeres og vurderes.
Operasjonelle og praktiske begrensninger må fastsettes. Illustrerende bilder og tiltak av relevante filtre,
ventilrør etc. kan lages for utarbeidelse av prosedyrer og midlertidig utstyr. Noen deler av
inspeksjonssystemene må normalt tilpasses den aktuelle situasjonen.

En praktisk plan kan utformes for å bestemme fremgangsmåten for tilgang til hver bestemt sjøkasse.
Arbeidsplanen for hele operasjonen kan foreslås og diskuteres. Med befaringen som bakgrunn
kan et tilbud for inspeksjonsoppgaven tilbys.

DSCF1190_S
image-4229
Fase 3:
Fase 3 vil fullføre de kontraktsmessige og praktiske forberedelsene, inkludert nødvendig design, beregninger og produksjon av midlertidig utstyr.

Teknisk intern mobilisering, pakking og forsendelse av utstyr vil bli utført, og personell vil bli mobilisert.

Tiden som kreves til forberedelser og mobilisering avhenger normalt av tiden som er nødvendig for å produsere midlertidige komponenter og filterdeksler.
                                                                                                                     
Det midlertidige filterdekselet under installasjonen                                                                                

Utførelse

DSCF1190_S
image-4230
Før hver inspeksjon vil kameraet/paddeenheten først bli plassert i rørspolen mellom filteret og den første klaffeventilen mot sjøkassen.
Det midlertidige installerte utstyret og dekslene vil deretter kontrolleres for tetthet og ytelse før den interne kontrollen.

Kameraet/paddeenheten vil da bli presset forsiktig opp til den åpne klaffeventilen, og videre ut i sjøkassen.
Hvert funn og hver observasjon vil bli registrert, og dette materialet vil danne grunnlag for inspeksjonsrapporten.

Alle originale opptak fra hver inspeksjon vil bli bevart, og en redigert versjon vil bli presentert på DVD,
sammen med den utskrevne rapporten.