Tube Inspeksjoner

En av Dacon spesialiteter er inspeksjon av rørvarmevekslere. Å kunne tilby en komplett pakke med rørinspeksjonsteknikker, gjør at Dacon har meget gode løsninger for nesten alle typer rør som en typisk finner i kjeler, kondensatorer, luftkjølere og andre varmevekslere. For uansett hvilket type rør eller system velges en egnet metode eller kombinasjon av flere metoder.

Eddy Current (EC) :
Eddy Current eller Virvelstrøm på norsk, er en type inspeksjonsmetode i ikke- karboninnhold (ikke-jernholdige) rør, inkludert ikke-jernholdige varmerør . Lokale defekter samt generelle veggtap kan oppdages og kvantifiseres. Virvelstrøm kan oppdage både interne og eksterne defekter og kan i tillegg skille mellom dem. Sprekker kan også oppdages men det avhenger av størrelse og orientering. Vanligvis er bare en grunnleggende rengjøring av rørene tilstrekkelig før inspeksjon. Virvelstrømsmåling er den raskeste metoden av tilgjengelige NDT metoden. Typisk kan en inspisere 450 rør med standard 6 meters lengder, på en dag. Men når en kommer skikkelig i gang kan en inspektør klar så mange som 700 rør per dag.

Bilder Inspection Meny

Remote Feltet Technique (RFT) :
Fordi Virvelstrøm ikke er mulig å bruke i jernholdige rør, bør en annen metode eller tilnærming gjøres . En av de mer populære metodene er «Remote Field Technique». Denne metoden er meget godt egnet for påvisning og kvantifisering av totalt veggtap. Lokale defekter kan detekteres og kvantifiseres så lenge som de har volum (diameter pit> 5 mm). Remote Field metoden oppdager både interne og eksterne feil, men er dessverre ikke i stand til å skille mellom dem. Defekter under eller nær rørplaten er vanskelig eller bortimot umulig å oppdage. I forhold til forberedelser vil en enkel rengjøring av rørene være tilstrekkelig i forkant av inspeksjon. RFT bruker en inspektør normalt litt lenger tid på å gjennomføre sammenlignet med Virvelstrøm. Da typisk 300 rør, med felles rørlengder på 6 meter, klarer en å inspisere på første dagen. Hastigheten kan gå opp til så omtrent 450 rør de påfølgende inspeksjonsdagene.

I tillegg til de ovennevnte metodene, tilbyr Dacon alle tilgjengelige rørinspeksjonsmetodene som er tilgjengelig på markedet. En finner mer informasjon under fanen «Resources» på Dacon-inspection.com. Dacon er også stolte av å ha et meget stort utvalg av inspeksjonskalibreringsrør tilgjengelig. Dacon har kalibreringstykker for svært mange rørtyper og materiale.