Magnetisk fluks lekkasjetesting

Magnetisk fluks lekkasjetesting (MFL) er en teknikk som brukes til inspeksjon av rør laget av jernholdige materialer. Denne teknikken vil normalt anvendes som en rask screeningteknikk hvis det forventes gropkorrosjon med små diametre. På grunn av begrensninger i dimensjoneringsevnen blir ikke MFL-teknikken så ofte brukt som en frittstående teknikk, og verifisering via andre teknikker anbefales. En fordel med magnetisk fluks lekkasjetesting er at den også kan brukes på luftavkjølte rør.

Magnetisk fluks lekkasje er følsom for skarpe typer defekter, slik som groper og rifling. Interne og eksterne groper kan oppdages. Avhengig av sondekonfigurasjonen kan MFL skille mellom interne og eksterne feil, og oppdage gradvis vegg-tap. For ID/OD-diskriminering må sonden være utstyrt med ytterligere en spole, og for å detektere gradvise feil kreves en Hall-effektsensor i sonden.

Sonden i denne teknikken inneholder permanentmagneter som benyttes til å danne et magnetisk fluksfelt i rørveggen. Defekter vil påvirke banen for det magnetiske feltet, og føre til at noe av fluksen lekker ut av rørveggen. Dette lekkasjefeltet vil bli plukket opp av spolene og Hall-effektsensorene i sonden. Størrelsen av lekkasjefeltet bestemmes av trekkhastigheten og formen til sonden, i tillegg til dimensjonene og beliggenheten for defektene. Signaler som representerer størrelsen av lekkasjefeltet og dermed tilstanden til røret vises på en dataskjerm.

Magnetisk flukslekkasjetesting

MFL-teknikk har følgende fordeler og ulemper:

  • Følsom for groper i karbonstål
  • Kan brukes på riflede rør
  • Dimensjonering av defekter er svært begrenset
  • Svært dårlig for å oppdage aksiale sprekker

Ingen enkelt inspeksjonsteknikk er egnet for all rørinspeksjon, og magnetisk fluks lekkasje er intet unntak. Vi ønsker velkommen din henvendelse eller dine spørsmål, slik at vi kan hjelpe deg med å vurdere de beste kravene dine til rørinspeksjon.