Internt roterende inspeksjonssystem (Internal Rotating Inspection System – IRIS)

IRIS er en teknikk som kan brukes både på jernholdige og ikke-jernholdige materialer, også ikke-ledende materialer som plast. Med IRIS kan den resterende veggtykkelsen til rør måles nøyaktig. IRIS-inspeksjon er mer nøyaktig enn andre rørinspeksjonsteknikker, og har fordelen av å gi informasjon om geometrien til defekter. Lokale defekter og veggtap på begge sider av røret kan måles nøyaktig. Defekter under bæreplater kan måles uten begrensninger.

Sonden som anvendes i IRIS-undersøkelse består av en sentreringsanordning, en ultralydtransducer og et roterende speil. En ultralydpuls blir generert i transduseren, som er montert i aksial retning, og deretter vil et 45 graders roterende speil i sonden lede lydbunten mot rørveggen. Videre vil en ultralydrefleksjon (ekko) finne sted ved den indre og ytre veggen til røret. Disse ekkoene reflekteres tilbake, og behandles av utstyret. Tiden mellom disse to ekkoene bestemmer veggtykkelsen til røret. Å vite lydhastigheten i materialet under tester gjør det mulig å beregne veggtykkelsen. Vann blir så brukt til å rotere sondespeilet, og er også nødvendig som et koplingsmiddel mellom transduseren og rørveggen.

En kalibreringsstandard med samme materiale og dimensjoner som rørene som skal undersøkes blir brukt til å kontrollere IRIS-systemresponsen før inspeksjon. Rørene må rengjøres til en akseptabel standard.

Etter en IRIS inspeksjon vil en rapport på stedet som gir informasjon om tilstanden til hvert rør bli presentert for kunden, og eventuelle kritiske spørsmål kan identifiseres umiddelbart.

Dacons IRIS-inspeksjonssystem er et utmerket verktøy for alle rørinspeksjonsteknikker, og inngår ofte som en bekreftelsesteknikk i kombinasjon med en primær inspeksjonsmetode som virvelstrøm eller ekstern felttest-rørinspeksjoner.

 

Bilder inspeksjon meny