Faset array-inspeksjoner

Faset array-ultralyd brukes til å oppdage komponentfeil som sprekker og svakheter, og kan brukes til inspeksjon av sveiser, tykkelsesmålinger, korrosjonsinspeksjon og feilgjenkjenning.

Faset array-ultralydsystemer utnytter multi-element-sonder, som eksiteres individuelt under elektronisk kontroll. PA-sonden består av mange små ultralyd-transdusere, som hver kan pulseres uavhengig av hverandre. Ved å eksitere hvert element på en kontrollert måte, kan en fokusert ultralydstråle genereres.

Ultralydstrålen kan styres elektronisk, og kan sveipes som en lyskaster gjennom metallet eller objektet som undersøkes. På denne måten kan to- og tredimensjonale visninger genereres, og vise størrelser og plasseringer på eventuelle feil som oppdages i en “skivevisning” gjennom objektet.

Fordi strålevinkelen og fokuset kontrolleres og manipuleres, er denne metoden svært effektiv når det gjelder hastighet og feilgjenkjenning.

Opp til det siste tiåret har industriell anvendelse av faset array-ultralyd -teknologi vært ganske begrenset. Årsakene til dette er en mangel på regnekraften som er nødvendig for hurtig magnetisering av flere elementtransdusere, og behovet for å behandle store datafiler som skanning produserer. Noe av grunnen er en preferanse for hard dokumentasjon i form av røntgenfilm når den brukes innen gjenkjenning av sveisefeil.

Faset array produserer elektronisk skanning med høy hastighet uten bevegelige deler, forbereder inspeksjonsmuligheter via softwarekontroll av stråleegenskapene og kontroll med flere vinkler med én enkelt elektronisk styrt sonde. Dacons inspeksjonseksperter innen faset array er godt opplærte og kvalifiserte innen faset array-inspeksjoner, og operatørens evner er av avgjørende betydning når du skal bruke denne metoden.

 

Faset array-inspeksjoner med ultralyd 1