Delvis mettet virvelstrøm (Partial Saturation Eddy Current – PSEC)

Fullmettet virvelstrøm er en teknikk som kan brukes på tynt ferromagnetisk materiale, slik som duplex, eller på materialer som bare er litt magnetisk, slik som monel nikkel/kobber-legeringer. Lokale defekter, samt generelle vegg-tap, kan oppdages og kvantifiseres. EC kan oppdage både interne og eksterne feil, og kan skille mellom dem. Sprekker kan oppdages, avhengig av størrelse og orientering. Defekter i bæreplater kan bli detektert, og til en viss grad kvantifiseres.

På permeable materialer er det ikke mulig å bruke konvensjonell virvelstrøm, fordi permeabiliteten hindrer virvelstrømmer fra å trenge inn i materialet, og variasjoner i permeabiliteten kan forårsake falske indikasjoner. Sonden som anvendes i FSEC er den samme som en virvelstrømsonde, men vil også inneholde en magnet som blir benyttet til å mette materialet.

Magnetisk metning av et magnetiserbart materiale vil resultere i at materialet oppfører seg som et ikke-ferromagnetisk materiale. Nå vil de samme fysiske lovene som gjelder for konvensjonelle virvelstrømmer gjelde igjen. Hovedanliggendet er å sikre at materialet er fullstendig mettet. Dette kan bare sikres ved hjelp av et kalibreringsrør som har nøyaktig de samme egenskaper som de rørene som skal inspiseres. FSEC kan normalt ikke benyttes på (tykkvegget) karbonstålrør, fordi magneter ikke yter tilstrekkelig kraft til å mette materialet.

Delvis mettet virvelstrømteknikk har følgende fordeler og ulemper:

  • Følsom for groper i karbonstål
  • Faseinformasjon tilgjengelig for intern dimensjonering
  • Kan brukes på ribberør
  • Kan oppdage groper, nålehull og veggtap
  • Rørets renhet er kritisk

Ingen enkelt inspeksjonsteknikk er egnet for alle rørinspeksjoner. Vi ønsker velkommen din henvendelse eller dine spørsmål, slik at vi kan hjelpe deg med å vurdere de beste kravene dine til rørinspeksjon.

 

Delvis mettet virvelstrøm