API 653 Inspeksjon av lagringstanker over bakken

Dacon Inspection Services er en av regionens ledende inspeksjons- og sertifiseringsmyndigheter av lagringstanker over bakken (aboveground storage tanks – AST), med mer enn 15 års erfaring i feltet. Vi arbeider nøyaktig opp mot American Petroleum Institute-standardene API 650 og API 653, noe som gir Dacon høyeste kvalitet på inspeksjon og verifikasjon, for sikker og uavbrutt drift av lagringstanker. Kuppelformede eller flytende tanker, samt kryogene og spesialdesignede tanker som kommer inn under API eller andre anerkjente sertifiseringsorganer, kan inspiseres og sertifiseres til fullverdige internasjonale standarder.

Typiske AST inspeksjons- og verifikasjonsprogrammer samsvarer både med API og lovpålagte krav, og vil normalt omfatte følgende tester:

 • API 653 Inspektørverifisering
 • Korrosjonsskanning av tankgulvet via MFL
 • Verifisering av tankbunnens tykkelse via UTM
 • Laserjustering av tankbunnen for bunnfelling
 • Lekkasjetesting av tankbunnen via vakuumboks og MT
 • Survey over tankstruktur og fundament
 • Inspeksjon av tankmantel via UTM
 • Undersøkelse av tankmantel via tilkomstsertifiserte inspektører
 • Undersøkelse av tankmantel via laser og teodolitt
 • Båndning, peaking og ovalitetsverifisering av tankmantelen
 • Visuell testing og tykkelsestesting via UTM
 • Verifisering av flytende tak, forsegling og pongtong
 • Hydrotesting av tankspoler og avløp

Årlige, femårige, tiårige og RBI-baserte inspeksjonsintervaller, samt DB-programvare, gir nøyaktig og spesifikk AST-oppfølging og sertifisering, slik at alle kundens krav til sikker og forutsigbar drift av lagertanken kan overholdes.

Dacon Inspection Services sysselsetter flere API 653-sertifiserte inspektører og sertifiserer flere hundre AST-er hvert år, samtidig som vi har de mest avanserte inspeksjons-/surveysystemene og inspektøropplæringen, noe som gjør at vi kan gjennomføre inspeksjoner og sertifiseringer til de høyeste standarder.

 

API 653 Tankinspeksjoner