API 510 Inspeksjon av trykkbeholdere

Koden API 510 dekker vedlikeholdsinspeksjon, reparasjon, endring og driftsprosedyrer for trykkbeholdere som brukes av petroleums- og kjemisk prosessindustri.

Under en API 510-inspeksjon vil inspektøren først foreta en full visuell inspeksjon, og sette seg inn i fartøyets historie i form av tidligere inspeksjoner og reparasjoner som er foretatt. Alle overflater må være rengjorte og klargjorte før inspeksjon, slik at visuell inspeksjon og UT-inspeksjon kan utføres.

Etter visuell inspeksjon vil målinger av UT-tykkelse bli utført på skallet, endestykker og dyser for hver beholder. Innvendig inspeksjon av overflatekrakkelering ved hjelp av MT eller PT vil bli utført på en prosentandel av sveiser i fartøyet, med spesiell vekt på de langsgående sveisene, på grunn av deres kritiske rolle. En full rapport om inspeksjonsresultatene vil bli gitt, som skisserer alle funn og anbefalte korrigerende tiltak.

Som en av Asias største inspeksjonsselskaper tilbyr nå Dacon API 510 trykktankinspeksjon og sertifiseringstjenester. Nøyaktigheten er sikret ved bruk av datainnsamlingsutstyr med avansert teknologi, som gir sikker dataintegritet. I tillegg blir alle data samlet i en database på nettet og overlevert til kunden for videre egen overvåking, for å hjelpe til med fremtidig vedlikehold og planlegging.

 

API 510 Inspeksjon av trykkbeholdere