Upartiskhet

Dacon Services AS har etablert en sertifiseringskomite som har til hensikt å ivareta upartiskhet, interessekonflikter og habilitet til Dacon Training.

Dette vil bli gjennomført gjennom kontroll og oppfølging av aktiviteten til sertifiseringsorganet.

Andre tiltak for uprettholdelse av habilitet

Intern sertifiseringsleder sertifiserer ikke personell fra Dacon Services AS, Dacon AS, Dacon Training, andre virksomheter i Dacon regi eller andre med personlig forhold til personer i sertifiseringsorganet. I slike tilfeller benyttes ekstern sertifiseringsleder. Dette blir vurdert ved alle søknader og bekreftes skriftlig av kandidaten, kandidatens overordnede og sertifiseringsorganet. Dersom tvilsak skulle oppstå behandles dette av Sertifiseringskomiteen.

Dette i henhold til ISO EN 17024.

Kurs og sertifisering i NDT metoder – nivå 3 for eget personell, blir gjennomført hos eksterne kurs og sertifiseringsbedrifter.