Sertifiseringskomite

Sertifiseringskomiteen består av kompetente eksterne personer der har til jobb at sikre habiliteten til Dacon Sertifisering.Komiteen behandler alle tvilspørsmål vedrørende interessekonflikter, inhabilitet og upartiskhet, samt klager og anker dersom dette er nødvendig.

Komiteen

Menige medlemmer
Frode Hermansen
Sindre Kentsrud

Observatører fra Dacon Training
Knut Vidar Stuvik, Daglig leder “Dacon Services”
Svein Øyvind Kollstrøm (sertifiseringsleder)