Dacon serviceblad
1. Vekselstrømfelt-måling (Alternating Current Field Measurement – ACFM) PDF  
2. API 510 Trykktankinspeksjon og sertifisering PDF  
3. API 570 Rørinspeksjon og sertifisering PDF  
4. API 653 Inspeksjon og sertifisering av lagringstanker over bakken PDF  
5. Sylinderpigging PDF  
6. Kartlegging av korrosjon via hydroform (PAUT) PDF  
7. Korrosjon under støtteområder (corrosion under support – CUS) PDF VIDEO
8. Korrosjon under støtteområder via tilkomstteknikk PDF  
9. Dacon Training Institute (DTI) PDF  
10. Avmagnetisering PDF  
11. Penetranttesting med fargestoff PDF VIDEO
12. Virvelstrøm-overflatetesting (eddy current surface testing – EC testing) PDF  
13. Flare-inspeksjon PDF  
14. Flooded Member Detection (FMD) PDF  
15. Penetranttesting med fluorescerende fargestoff PDF  
16. Fluorescerende magnetpulvertesting (FMT) PDF VIDEO
17. Gassovervåkningsutstyr PDF  
18. Heliumlekkasjedeteksjon (HLD) PDF  
19. Høyfrekvent, langdistanse ultralydtesting PDF  
20. Hydrostatisk testing PDF  
21. Treghetsmåling PDF  
22. Inspeksjonsdatabaser og tilstands-/levetidsberegninger (IDB) PDF  
23. Ledet ultralydinspeksjonssystem på langdistanse PDF  
24. Magnetpulvertesting (MT) PDF VIDEO
25. Magnetpulvertesting – spole PDF  
26. Magnetisk flukslekkasje-pigging (MFL) PDF  
27. Mekanisk arbeid via tilkomstteknikk PDF  
28. MFL tankbunnskanner 3Di PDF  
29. Maling/belegginspeksjon (DFT, TG, HD) – (NACE) PDF  
30. Rørledningsrengjøring (pigging) PDF  
31. Testfasiliteter for rørledninger PDF  
32. Inspeksjon av tykkelse på rørledning/Intelligent pigging (UT-pigging) PDF VIDEO
33. Utstyr for positiv materialindetifikasjon (PMI) PDF  
34. Trykktesting (PAT) PDF  
35. Puls-virvelstrøm (Pulsed Eddy Current – PEC) PDF  
36. Radiografisk testing (RT) PDF  
37. Risikobasert inspeksjon (RBI) PDF  
38. Tilkomstinspeksjon (RA) PDF  
39. Sjøkasse-inspeksjon PDF  
40. SIMS tank-inspeksjonsprogramvare PDF  
41. Overflatehardhetstesting (HT) PDF  
42. Overflateruhetsesting (VT) PDF  
43. Skanning av tankbunnen, teodolitt, vakuumboks, laser (tank) PDF  
44. Tankinspeksjonsdatabase (TIDB) PDF  
45. Termisk kamera-inspeksjon PDF  
46. Termoskann PDF  
47. Virvelvindtesting i rørledning (tubular eddy current testing – ECT) PDF  
48. Magnetisk flukslekkasje-testing i rørledning (MFL) PDF  
49. Delvis mettet virvelstrømtesting i rørledning (PSEC) PDF  
50. Fjernfeltteknikk i rørledning (RFT) PDF  
51. Internt roterende ultralydinspeksjonssystem i rørledning (IRIS) PDF  
52. Ultralydfeiltesting (UT) PDF  
53. Ultralydfeiltesting (B-skann) PDF  
54. Ultralydfeiltesting – korrosjonskartlegging (C-skann) PDF  
55. Intelligent ultralydpigging PDF VIDEO
56. Faset ultralydarray (PA) PDF  
57. Tykkelsesmåling med ultralyd (UTM) PDF VIDEO
58. Time of flight-diffraksjon med ultralyd (TOFD) PDF  
59. Visuell inspeksjon (VI) PDF  

 

Dacon Service-brosjyrer
1. Dacon Inspection Services-brosjyre PDF  
2. Dacon Pipeline Services-brosjyre PDF  

 

Dacon-presentasjoner
1. Dacon AUT-presentasjon PDF  
2. Dacon firmaoversikt PDF  
3. Dacon utregnet radiografi-presentasjon PDF  
4. Dacon korrosjon under isolasjon-presentasjon PDF  
5. Dacon korrosjon under støtteområder-presentasjon PDF  
6. Dacon C-skann-presentasjon PDF  
7. Dacon presentasjon av HDPE-rørinspeksjon PDF  
8. Dacon helidesk-presentasjon PDF  
9. Dacon langdistanse-UT-presentasjon PDF  
10. Dacon mekanisk arbeid-presentasjon PDF  
11. Dacon MFL-presentasjon PDF  
12. Dacon PAUT-presentasjon PDF  
13. Dacon rørledningstjenester-presentasjon PDF  
14. Dacon pulsert virvelstrøm-presentasjon PDF  
15. Dacon ekstern sjøkasse-presentasjon PDF  
16. Dacon tilkomst-presentasjon PDF  
17. Dacon presentasjon av tilkomst-CUI PDF  
18. Dacon RVI-presentasjon PDF  
19. Dacon presentasjon av SCAR-radiografi PDF  
20. Dacon presentasjon av driftsstoppledelse PDF  
21. Dacon TOFD-presentasjon PDF  
22. Dacon TOFD på HDPE-presentasjon PDF  
23. Dacon presentasjon av rørledningsinspeksjon PDF  
24. Dacon presentasjon av teori om visuell testing PDF  

 

Dacon inspeksjonshåndbøker
1. Dacon ekstern visuell inspeksjonshåndbok PDF  
2. Dacon tilkomstinspeksjonshåndbok PDF  
3. Dacon håndbok for rørledningsinspeksjon PDF  

 

Dacon intelligent pigging
1. MFL intelligent pigging – 6 tommer PDF  
2. MFL intelligent pigging – 8 tommer PDF  
3. MFL intelligent pigging – 10 tommer PDF  
4. MFL intelligent pigging – 12 tommer PDF  
5. MFL intelligent pigging – 16 tommer PDF  
6. MFL intelligent pigging – 18 tommer PDF  
7. MFL intelligent pigging – 20 tommer PDF  
8. MFL intelligent pigging – 24 tommer PDF  
9. MFL intelligent pigging – 36 tommer PDF  
10. Intelligent pigging med ultralyd – 4 tommer PDF  
11. Intelligent pigging med ultralyd – 6 tommer PDF  
12. Intelligent pigging med ultralyd – 8 tommer PDF  
13. Intelligent pigging med ultralyd – 10 tommer PDF  
14. Intelligent pigging med ultralyd – 12 tommer PDF  
15. Intelligent pigging med ultralyd – 14 tommer PDF  
16. Intelligent pigging med ultralyd – 16 tommer PDF  
17. Intelligent pigging med ultralyd – 20 tommer PDF  
18. Intelligent pigging med ultralyd – 22 tommer PDF  
19. Intelligent pigging med ultralyd – 24 tommer PDF  
20. Intelligent pigging med ultralyd – 32 tommer PDF  
21. Intelligent pigging med ultralyd – 34 tommer PDF  
22. Intelligent pigging med ultralyd – 48 tommer PDF  

 

Dacon verktøy for visuell fjerninspeksjon
1. Dacon håndholdt PX RVI (7 mm/3 meter) PDF  
2. Dacon mikrokamera RVI (35 mm/30 meter) PDF  
3. Dacon mikrokamera RVI (35 mm/50 meter) PDF  
4. Dacon beltevognkamera RVI PDF  
5. Dacon XLGO håndholdt RVI PDF