Kvalitet og sikkerhet

Vi forstår at vi driver i en industri med hurtig tempo og som i seg selv er farlig som er grunnen til at Dacon er forpliktet til en policy hvor “alle går hjem trygt” og overensstemmelse med prosesser og prosedyrer er vår høyeste prioritet.

Gjennom kontinuerlig trening og utvikling av prosesser og prosedyrer er Dacons Management Team (ledelsesteam) og styre forpliktet til å sikre at internasjonale standarder for kvalitet og sikkerhet og danner hjørnesteinen for alle våre driftsprinsipper.

Dacon opprettholder et Quality Management System (QMS) (Kvalitetsstyringssystem) som er i samavar med kravene for ISO 9001:2008 for kvalitetsstyring og kvalitetssystemprosedyrer. Kopier av hovedhåndboken og prosedyrene er kontrollerte utstedte dokumenter og er tilgjengelige fra selskapet ved forespørsel.

Health and Safety Policy Manual (Helse og sikkerhetshåndboken) beskriver Dacon Inspection Services Ltd. policyer angående helse, sikkerhet og miljø. Vår HMS-policy har blitt utviklet for å være i samsvar med regulerende, industri- og kunders helse og sikkerhetskrav som gjelder for varer og tjenester levert av Dacon. Den gjelder ved Dacon-virksomheter over hele verden og anerkjenner behovet for å være i samsvar med tilsvarende nasjonale standarder pålagt av internasjonale kunde og sikkerhetsmyndigheter.

Alt Dacon inspeksjonspersonale er som et minimum trent til SNT-TC-1A nivå II i kategorier UT, MT og PT. Inspektører som spesialiserer seg i andre felt vil ha ytterligere sertifiseringer med et fokus på PCN. Dacon ansetter nivå III senior inspektører og utfører kontinuerlig trening for å opprettholde og forbedre inspeksjonspersonale og alle offshore inspektører har oppdatert Helicopter Underwater Escape Training (HUET) (Helikoptertrening for redning under vann).

Dacon innehar de følgende helse, kvalitets og sikkerhetssertifiseringene:

  • ISO 9001:2008
  • OHSAS 18001:2007
  • DNV – Non Destructive Testing (Ikke-destruktiv trening)
  • IRATA – Rope Access